Main page course      Home

 

Translation of 3 Latvian texts

 

Zwarte nacht, groen gras

 

Tumša nakte, zaļa zāle

 

Zwarte nacht, groen gras

het veulentje gaat naar buiten.

 

Laimina zorgt voor jou.

alles ligt in je hand.

 

Mist, mist, het gras is helemaal bedauwd,

en het veulentje is verdwenen.

 

De mist is weg en ook het nat,

ik heb mijn veulentje weer terug.

 

spoken1

 

Tumša nakte zaļa zāle

Laukā laidu kumeliņ   2x

 

Nu Laimiņa tava vaļa

Nu tavā'i rociņāi   2x

 

Migla, migla, liela rasa

man pazuda kumeliņis   2x

 

Nokrīt Migla, nokrīt rasa

es dabūju kumeliņu   2x

 

Score of new composition for Tumša nakte, zaļa zāle  by Wim Rhebergen

 

God zegene Letland!

 

Dievs, svētī Latviju!

 

God, zegene Letland,
Ons dierbare vaderland,
Zegen Letland,
Ach, zegen het toch!

 

Waar Letlands dochters opbloeien,
Waar Letlands zonen zingen,
Laat ons daar vol vreugde dansen,

In ons Letland.

 

spoken2

 

Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!

 

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!

 

Onze Vader

 

Tēvreize

 

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid.
Amen.

 

spoken3

 

Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen.

 

 

 

 

 

 

CheckStat