Overzicht 

Home

E-books

 

 

 

 

 

Piet Gielen

 

 

 

 

 

Flores aeterniAmici                     

Muzikale compositie

door Wim Rhebergen ►►

 

 

 

Flores aeterni

 

Flores aeterni

albe placide laetissimi

ex favore Creatoris

donati sunt

quando in tenebris

cor laborat

et exoptat.

 

 

 

Eeuwige bloemen  

 

Eeuwige bloemen

wit en kalm in blijde bloei

zijn uit de goedgunstige genade

van de Schepper gegeven

als in de duisternis,

het hart zwoegt

en hunkert.

 

Lapides albi

radiis solis lactis

ex sancto

aerario caeli

moventur ad animos

in obscuribus nubibus

fidentes Luce.

 

Witte stenen

met melkwitte zonnestralen

uit de heilige

schatkamer van de hemel

bewegen zich naar de zielen

die in donkere wolken

vertrouwen op het Licht.

 

Flores aerterni et

lapides albi

donati sunt ad crescendum

ad maturandum

in cordibus nostris submissis

ad praebendum

animis quaraentibus

in aetate amori tenero opportuna.

 

 

 

 

Eeuwige bloemen

en witte stenen

zijn gegeven om te groeien,

om te rijpen

in onze deemoedige harten,

om zoekende zielen

aan te reiken

op een levenstijdstip

dat geschikt is voor tedere liefde.

 

 

 

Amici numquam decedunt           

 

 

Amici numquam decedunt,

amici in perpetuum vivi sunt.

Deus donavit mihi alas volatum

Amice nunquam decedunt.

 

 

Vrienden sterven nooit       

Samen met Ruud gemaakt

 

Vrienden sterven nooit,

vrienden zijn voor altijd levend.

God heeft mij vleugels gegeven om te vliegen.

Vrienden sterven nooit. 

Non este tristes,

nunc in extrema mea morte

evolabo ad unum paradisorum Eius.

Si vocas me, hic adero

et firmabo te.

 

Wees niet bedroefd,

nu ik op mijn laatste ogenblik

ga wegvliegen naar een van Zijn paradijzen.

Als je me roept, zal ik hier aanwezig zijn

en ik zal je sterk maken.

 

Amici numquam decedunt,

amici in perpetuum vivi sunt.

Deus donavit mihi alas volatum

Amice nunquam decedunt.

 

Vrienden sterven nooit,

vrienden zijn voor altijd levend.

God heeft mij vleugels gegeven om te vliegen.

Vrienden sterven nooit.

Procedens ad Lucem sanctam

ero semper luxta te.

Si vocas me, te libertati novae donare licet mihi.

Antea Angelus donavit mihi clavem veram.

 

 

 

 

 

Terwijl ik voorwaarts ga naar het heilige Licht,

zal ik altijd naast je zijn.

Als je me dan roept, dan is het mij geoorloofd je aan een nieuwe vrijheid over te geven.

(lees ook – je aan een van je slavernijen te bevrijden).

Zojuist heeft een engel mij de ware sleutel gegeven.

 

Amici numquam decedunt,

amici in perpetuum vivi sunt.

Deus donavit mihi alas volatum

Amice nunquam decedunt.

 

 

 

Vrienden sterven nooit,

vrienden zijn voor altijd levend.

God heeft mij vleugels gegeven om te vliegen.

Vrienden sterven nooit.

 

 

Antea aperui portam ad Lucem.

Omnimo impletus sum ab favoribus Dei.

So vocas me, unae libertati novae te donabo.

Angelus donavit mihi clavem veram.

 

 

 

Zo net heb ik de deur naar het Licht geopend.

Geheel en al ben ik vervuld van de gunsten en genegenheid van God.

Als je me roept, zal ik je aan een nieuwe vrijheid overgeven.

Een engel heeft mij de ware sleutel gegeven.

 

Amici numquam decedunt,

amici in perpetuum vivi sunt.

Deus donavit mihi alas volatum

Amice nunquam decedunt.

 

 

 

 

 

 

Vrienden sterven nooit,

vrienden zijn voor altijd levend.

God heeft mij vleugels gegeven om te vliegen.

Vrienden sterven nooit.

 

 

CheckStat