Main page course   Home                        Larilo PART 3

 

Text        spoken version

 

Words Dutch + Translation

 

De Glazen koffer van Venlo

 

Hoofdstuk 10 (Deel1)  Venlo 

 

wachteraangepast

 

Wachter van Tajiri op de brug van Venlo

 

Daan staat hen op te wachten op het station van Venlo.

“Zo, hebben jullie vanuit de trein

de beelden al gezien?”, vraagt hij.

 

 

“Josko vindt ze ook prachtig.

Vanuit zijn wereld kan hij ze heel goed zien.

 

 

Het zijn de wachters,

die het boze in de wereld tegenhouden.

 

 

Het zijn als het ware de sjamanen van Venlo.

Wij gaan de koffer aan burgemeester Hubert overhandigen.

 

 

Hij zal er heel blij mee zijn.

“Ik wil eerst naar die mooie beelden op de brug lopen”, zegt Oma.

“Ik wil foto’s maken voor Larilo.

 

 

 

Zulke bijzondere kunst kennen we daar niet.

 

 

 

En het licht valt nu zo mooi op de kleur van de beelden.”

 

 

“O, dat kan wel”, zegt Daan.

“Ik heb pas om twaalf uur een afspraak

bij de burgemeester gemaakt.

 

We hebben genoeg tijd.”

Ze gaan op stap.

Vanaf het station is het niet ver naar de brug.

 

“Zien jullie daar dat hoge witte gebouw

links voor de Maas?”, zegt Daan.

“Dat is het Nedinsco-gebouw.

Daar heb ik nog een stadsgedicht over gemaakt.

 

 

Vroeger werden daar kijkers gemaakt.

Bijvoorbeeld voor onderzeeërs.”

 

 

“Misschien ook wel sterrenkijkers”, zegt Kapi.

“Je zou onze Venusster daarmee

kunnen bestuderen.”

 

 

“Dat weet ik niet, het zou best kunnen”, vervolgt Daan.

 

 

In dit gebouw komt over een tijdje

misschien een Tajiri-museum.

Ze hebben al een plan opgesteld.

Iedereen in Venlo is enthousiast over het plan.

Ik kan jullie nu verklappen,

dat Tajiri het bronzen beeld in Tilburg

ook heeft gemaakt.”

 

 

 

“Ik weet het weer”, zegt Joep,

"David en mevrouw Goliath.

Bij die mooie tentoonstelling.”

“Wij hebben het op foto”, zegt Oma.

“Goliath is in Venlo vroeger

een bekende figuur geweest”, zegt Daan.

“Rond 1500 hadden ze reuzenpoppen

van Goliath en zijn vrouw in onze stad.

 

 

De poppen waren meer dan 3 meter hoog

Ze werden bij processies meegedragen.

 

 

Er zat iemand in zo’n pop, om deze te dragen. 

 

Het was net, of de poppen zelf liepen.

 

 

Zo echt zag het uit.

Tegenwoordig hebben ze de reuzenpoppen

nog steeds in Venlo.

De mannenreus heet nu Valuas, en zijn vrouw Guntrud.

 

 

Na een optocht maken de poppen

op de markt een dansje.

 

Daarna geven ze elkaar een kösmoel.

Dat is Venloos voor kus.

 

scan2 tekening grijswaarden

 

Oma, Joep, Kapi, Pika en Daan bij het stadhuis van Venlo.

 

Valuas en Guntrud zouden de stichters zijn

van Venlo, volgens de overlevering.

 

Dat klopt echter niet.

Men gaat er nu van uit,

dat Venlo oorspronkelijk een Romeins dorp was.

 

 

Maar goed, we zijn nu vlak bij de wachters.

Die zijn ook zo groot als reuzen.

 

 

Ze zijn zelfs hoger

dan de reuzenpoppen van Venlo.”

 

“Er gaat wat door je heen”, zegt Joep,

"als je zo voor die wachters staat.

 

 

 

Zeker, als je bedenkt, dat hier rond de oude brug

zo veel mensen zijn omgekomen in de oorlog.”

 

 

 

“Die ene wachter is duidelijk het mannetje”, zegt Kapi.

 

“Ja, aan dat mannelijke deel kun je

wel even een stofdoek ophangen”, zegt Oma.

 

 

 

Iedereen moet lachen om het grapje van Oma.

 

“Nou ik vind ze mooi, die wachters”, zegt Pika.

“Zien jullie die vlinder bij de mannelijke wachter?

Het is net een schild voor zijn borst.

 

 

 

En inderdaad, als de zon erop schijnt,

wat is de roestbruine kleur dan mooi.”

 

 

“Wat een prachtig oud stadhuis heeft Venlo”, zegt Joep,

als ze op het marktplein staan.

 

Zoiets zie je niet overal in dit land.

 

 

 

 

Het is gezellig op het aardse Venlose plein.

Wat eten die mensen bij de koffie, Daan?”

 

 

“O, dat is vlaai. Dat is typisch Limburgs.

 

 

 

Tegenwoordig eten ze dat in heel Nederland.

 

 

Laten we naar binnengaan.

Een burgemeester mag je niet laten wachten.”

 

“Dus jullie bestaan echt”,

zegt de burgemeester opgewekt.

 

 

“Ik dacht, dat ik alleen maar van jullie gedroomd had.

 

 

 

Toen ik wat veel limonade gedronken had.

 

 

Dus die koffer is ook echt?

Nou, daar word ik zeker heel blij van.

En die koffer is voor Venlo?

Wat buitengewoon zeg!

En er gaat vredeskracht vanuit?

Dat komt goed van pas voor deze stad.

 

 

Wat zullen de inwoners van Venlo er blij mee zijn.

Zeker nu we de wachters op de brug hebben.

Ik ga meteen Shinkichi Tajiri bellen.

 

 

Want zo is de volle naam van de kunstenaar,

die de beelden heeft gemaakt.”

 

 

 

 

“Ja burgemeester Hubert”, zegt Oma.

“We hebben u heus in onze wereld gezien.

 

 

Het deed ons erg veel genoegen

om u in Larilo te mogen zien.

We hopen, dat u nog lang

burgemeester in vredestijd zult zijn.

En dat de wachters van de kunstenaar Tajiri

hun waakzaamheid nooit zullen verliezen”.

 

(…. Hoofdstuk10 Deel 2)

 

 

 

deel - daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brug - tilts

wachter - sargs

wachten - gaidīt

station – stacija

trein - vilciens

vanuit - no

beeld – skulptūra

al - jau

gezien - redzējuši

vinden - domāt

prachtig - daiļš

zijn wereld – viņa pasaule

heel goed – ļoti labi

zien - redzēt

wachters -  sargi

het boze - ļaunums

tegenhouden - apstāties

als het ware -  ja tas būtu

sjamaan - šamanis

koffer – ceļasoma / kofferis

burgemeester  – mērs

overhandigen - dot

blij – iepriecināts

willen - gribēt

mooi - skaists

lopen – iet

zeggen – teikt

foto - fotogrāfija

maken - taisīt

zulke – tāda

bijzondere – īpaša

kunst - māksla

kennen – zināt

licht -  gaismas

vallen - krist

kleur - krāsu

dat kan wel - ir iespējams

pas – tikai

twaalf uur – 12.00

afspraak - norunāta satikšanās

we hebben genoeg tijd - mums ir pietiekami daudz laika

op stap gaan - pārejiet pie

niet ver - netālu

hoge witte gebouw - augsta balta ēka

links - kreisais

Maas – upe pie Venlo

Nedinsco -gebouw – Nedinsco - ēka

nog - kādreiz

stadsgedicht – dzejolis par pilsētu

vroeger - agrāk

kijkers – skatīkļi

gemaakt - gatavoti

bijvoorbeeld - piemēram

onderzeeër - zemūdene

misschien  – varbūt

sterrenkijkers- teleskopi

daarmee - tā

bestuderen - izzināt

Venusster – zvaigzne Venus

dat weet ik niet - es nezinu

het zou best kunnen - tā varētu būt

vervolgt - turpina

over een tijdje - drīz

een plan opstellen - izveidot plānu

enthousiast - sajūsmināts

iedereen – ikviens

verklappen - pastāstīt noslēpumu

brons – bronza

beeld – skulptūra

gemaakt - gatavoja

ook - arī

ik weet het weer - es zinu ka atkal

mevrouw – dāma

bij die mooie tentoonstelling - šajā skaistaja izstādē

hij is een bekende figuur geweest - viņš ir slavens tēls

vroeger - agrāk

rond 1500 – aptuveni 1500

reuzenpoppen – milzīgas lelles

zijn vrouw - viņa sieva

in onze stad -  mūsu pilsētā

meer dan 3 meter vairāk nekā trīs metru

hoog - augstas

processies - gājieni

iemand - nejaušs persona

in zo’n pop -  tā lelle

dragen - turēt

het was net - šķita

zelf - pašas

liepen - tie gāja

zo echt  zag het uit -tas izskatījās tik reāli

tegenwoordig - mūsu laikos

nog steeds - joprojām

mannenreus - vīrietis gigants

heet - viņa vārds ir

na - pēc

optocht - parāde

markt – tirgus  laukums

een dansje maken - dejot

ze geven elkaar een kus (kösmoel) - tās dod viena otrai skūpstu

Venloos – Venlo dialekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadhuis - rātsnams

 

 

zij zouden de stichters zijn van - tie droši vien ir dibinātāji

volgens de overlevering - saskaņā ar tradīciju

dat klopt niet - ka nav taisnība

men gaat er van uit - cilvēki uzņemas

oorspronkelijk - sākotnēji

een Romeins dorp -  romas ciems

maar goed – bet labi

we zijn nu vlak bij - mēs esam tuvu

ook - arī

groot – lieli

zelfs - pat

hoger - augstākas

 

er gaat wat door je heen - kaut kas notiek ar jums

voor de wachters - pirms sargiem

zeker - protams

als je bedenkt - ja jūs zinat

hier - šeit

rond de oude brug - ap veco tiltu

veel mensen zijn omgekomen - daudzi cilvēki ir miruši

in de oorlog – kara laikā

die ene wachter - ka viens sargs

duidelijk – skaidri redzams

mannetje - vīrietis

het mannelijk deel - vīrišķs orgāns

aan – pie

je kunt ophangen - jūs varat pakārt

stofdoek - putekļu lupata

iedereen moet lachen - visi smejas

grapje - joks

ik vind ze mooi - man patīk viņus

vlinder - taurenis

net - tieši tā

schild - vairogs

borst - krūškurvis

inderdaad - patiesi

als de zon erop schijnt - kad saule spīd uz to

roest – rūsa

bruin - brūns

stadhuis - rātsnams

prachtig - daiļš

oud - vecs

marktplein – tirgus laukums

zoiets - kaut ko tādu

zien – redzēt

niet overal – ne visur

in dit land - šajā valstī

gezellig - patīkami

plein – laukums

eten - ēst

koffie - kafija

mensen - cilvēki

vlaai - īpaša kūka

typisch - parasti

Limburg – Holandiešu reģionos

tegenwoordig - mūsu laikos

in heel Nederland – kopumā Nīderlande

naar binnen -  uz iekšu

laten we gaan - mēs iesim tagad

een burgemeester mag je niet laten wachten – nav atļaults, likt mēram gaidīt

dus - tādējādi

jullie bestaan echt - Jums pastāv patiesi

opgewekt - jautrs

ik dacht - es domāju

alleen maar -tikai

ik had gedroomd - es biju sapņojis

toen - kad

wat veel - par daudz

limonade – limonāde

ik had gedronken - es biju piedzēries

koffer – ceļasoma / kofferis

ook – arī

zeker – protams

heel blij - ļoti priecīgs

buitengewoon - īpašs

vredeskracht – miera spēks

dat komt goed van pas - kas ir ļoti noderīgs

deze stad - šo pilsētu

inwoners - iedzīvotāji

de wachters -  sargi

op de brug - uz tilta

meteen – nakavējoties

bellen – zvana

want - jo

zo – tik

volle naam - pilna vārda

kunstenaar - mākslinieks

gemaakt - gatavoja

de beelden – skulptūras

wij hebben u gezien - mēs redzējām jums

heus - protams

in onze wereld - mūsu pasaulē

het deed ons erg veel genoegen - mēs to ļoti augstu novērtēja

mogen - drīkstēt

we hopen dat - mēs ceram, ka

nog lang - vēl ilgi

vredestijd – miera  laiks

waakzaamheid - modrība

nooit - nekad

verliezen - zaudēt

zullen – griba

 

 

Words in syllables

Hoofdstuk 10

 

 

 

a

ge.wild

aan.bie.den

grap.je

aan.kle.den

Gun.trud

af.spraak

h

b

her.in.ne.ring

Baar.lo

ho.pen

be.denkt

hoog.te.punt

be.lang.rijk

i

be.leefd

il.lu.stra.tor

be.stu.de.ren

j

beeld.jes

joeks.ke.pel.kes

bin.nen.gaan

k

boek.je

ka.pel

bron.zen

kas.te.len

bui.ten.ge.woon

kas.teel

bur.ger

kij.kers

c

knip.oogt

car.na.val

kop.jes

cen.tra.le

kös.moel

com.pu.ter.kunst

kunst.wer.ken

d

l

dank.baar

leu.ke

dans.je

lie.pen

Do.mi.ni.ca.nen

Lim.burgs

dra.gen

m

e

man.ne.lij.ke

e.re.bur.gers

man.nen.reus

f

markt.plein

fo.to

me.ter

g

mee.ge.dra.gen

ge.dron.ken

mu.ziek.fes.ti.val

ge.droomd

mu.ziek.ge.zel.schap.pen

ge.noe.gen

mu.ziek.ka.pel

ge.stapt

mu.ziek.stad

ge.trouwd

 

 


 

 

 

 

 

n

 

Ne.dins.co-ge.bouw

stad.huis

o

ster.ren.kij.kers

o.ver.han.di.gen

stich.ters

o.ver.le.ve.ring

stof.doek

of.fi.ci.ë.le

t

of.fi.ci.eel

Ta.ji.ri.mu.se.um

on.der.weg

te.gen.hou.den

on.der.zee.ërs

te.gen.woor.dig

ont.van.gen

te.le.foon

oor.spron.ke.lijk

tin.tje

op.han.gen

To.ki.o-li.mo.na.de

op.tocht

to.ver.pries.ter

or.de

trot.toir.te.gel

p

trou.wen

pa.pie.ren

trouw.boek.je

pa.ra.de

ty.pisch

per.soon.lijk

v

per.soon.lijk.he.den

Va.lu.as

pop.pen

Ven.lo.se

pro.ces.sies

ver.klap.pen

r

ver.lie.zen

re.ge.len

ver.volgt

reu.zen

ver.zor.gen

reu.zen.pop.pen

vlin.der

Ro.meins

vol.le

roest.brui.ne

w

s

waak.zaam.heid

scher.men

win.kel

Shin.ki.chi

z

sja.ma.nen

za.den

sja.maan

zon.der

sprook.jes

 

sta.ti.on

 

 

CheckStat