Wim Rhebergen

 

Gedichten en verhalen

Home

 

Contact: rhegie1@planet.nl

 

 

 

De witte kat

 

 

 

 

Birkbode

augustus 1995/ mei 1998

 

Door alle tijden heen zijn mensen verwonderd geweest over de dromen die ze droomden.

De alledaagse werkelijkheid leek daarin op een zijspoor gezet te worden, en nieuwe, onverwachte werelden openbaarden zich.

In een groot aantal culturen en religies is men ervan overtuigd dat men via de droom in contact kan treden met de goden van ons bestaan.

En als we de westerse psychologie erbij halen, weten we allemaal dat de beroemde Sigmund Freud de droom als de koninklijke weg tot het onbewuste zielenleven beschouwde. Nuchtere Hollanders zullen wellicht zeggen: 'Dromen zijn bedrog'  en zullen de beelden die ze in hun slaap aanschouwen als onzin afdoen.

Maar velen van ons weten ook van dromen die hardnekkig zijn en ons blijven bezig houden, omdat ze een geheim in zich lijken te dragen.

In deze Birkbode spreken we met een bewoonster over enkele raadselachtige dromen, die ze heeft gehad, en de betekenis die deze dromen voor haar hebben.

 

 

 

De witte kat

"Wij - dat zijn mijn man en ik - waren in Schotland in verband met een groot schaaktornooi.  Ik heb altijd verwoed schaak gespeeld. Het is een prachtig spel. Ik kreeg logies aangeboden bij een echtpaar, waarvan de man lid was van de plaatselijke schaakclub. Zij woonden in een prachtig huis met een grote voor- en achtertuin. Het was een hartelijke ontvangst. De eerste avond zaten we gezellig bij elkaar, praatten over van alles en nog wat en dronken een glaasje wijn. Het was al laat toen we naar bed gingen. Die nacht heb ik wonderlijk gedroomd. Ik stond boven aan de trap in dat voor mij onbekende huis. Beneden in de hal  zag ik toen een witte Angorakat die me aankeek: een lichtgevend dier in een blauwe waas. Langzaam ging ik de trap af, en zag hoe de kat tegelijkertijd heel voorzichtig naar me toeschoof. Beetje bij beetje, en zeer behoedzaam kwamen we steeds dichter bij elkaar. Onze ogen hielden elkaar vast. En toen de kat binnen handbereik was, streelde ik haar.

De andere ochtend vertelde ik mijn droom. Barbara, de vrouw des huizes, wist ogenblikkelijk welke kat ik gezien had. "How strange," zei ze, " we always have a white cat here." (Hoe vreemd, we hebben hier altijd een witte kat). Het bleek de witte kat van de buren te zijn die regelmatig door het huis doolde.... Het bijzondere van mijn ervaring was dat ik het droomde, en dat het geen werkelijkheid was."

 

Een beeld van liefde

"Waarom blijft zo'n droom je bij? Wat is de verborgen betekenis ervan? Ik hield van dieren. Ik voelde dat deze kat de meesteres van het huis  was. Ze zocht me in de droom op om me te begroeten. Voor mij is deze droom een beeld van liefde, een wonder van mystieke zielsverwantschap. Ik geloof dat ik de ziel van de kat heb ontmoet, het wezen van het dier, de kern."

 

Een blik in de onzichtbare wereld

"Er zijn wonderlijke dingen in de beleving, tenminste als je daar oog voor hebt. Ik vertel deze droom om te laten zien hoe de levende geest over de grenzen van de werkelijkheid heen kan gaan om een blik te werpen in de onzichtbare wereld achter dit bestaan. Het is mijn vaste overtuiging dat die wereld er is, en dat het besef dat die wereld er is, een troost inhoudt. Wij staan er als mens niet alleen voor. Er is meer. Er zijn helpers.... engelen zou je ze kunnen noemen."

 

Nog een droom

"Ik zal je nog enkele bijzondere dromen vertellen. Een piloot - een relatief onbekende man voor mij, ik had hem net die week voor het eerst ontmoet - verscheen aan mij in mijn droom. Hij gaf me een hand en verdween daarna. De volgende dag bleek die man op hetzelfde tijdstip van mijn droom met zijn vliegtuig in zee te zijn gestort.

Hoe ik me voelde toen ik dat hoorde?

Ik schrok geweldig. Ik kende hem nauwelijks. Wat moet zo'n man in mijn droom?

Ik droom vaker over piloten. Mijn man was piloot. Dat verklaart het misschien. Zo vloog ik eens met een vriend van mijn man tot aan de grens van dit land. Hij zei: "Hier houdt het op!" Het vliegtuig stokte en veranderde in een helikopter. We hingen beiden aan de schroef en zakten heel langzaam loodrecht naar beneden."

 

Zeker weten

"Ik onthoud mijn dromen. Vroeger schreef ik ze ook op. Sommige mensen zijn bang voor hun dromen - ik weet het -, maar die angst heb ik nooit begrepen. Dromen bevatten diepe wijsheden. Je ziet dingen die er niet zijn, maar op bepaalde manier er toch wel weer zijn. Mijn moeder die ziek was, werd bijgestaan door mijn reeds overleden vader. Zoiets voel je, en als je het voelt weet je het zeker. Dit besef is een hulp die we allen behoeven."

 

 

 

CheckStat