Meditatie 

 

  Transcendente meditatie

 

 

 

 

  

 

door Piet Gielen      

contact: rhegie2@planet.nl

 

 

 

 

Overzicht

 

 

 

 

Pfotovoortm1

 

 

5 jaar heb ik transcendente meditatie (TM) beoefend. Het was een indringende ervaring.

Ik herinner me nog de 'inwijding' . Ik had een bosje bloemen meegenomen voor de TM-leraar, die me plechtig de mantra zou geven, welke hij speciaal voor mij had uitgezocht.

Het wonderbaarlijke was, dat bij het stil in mezelf opzeggen van de mantra al meteen allerlei transcendente beelden opkwamen in mijn hoofd.

Ik zag bijvoorbeeld een lange door mij te volgen kruipweg - onder het zand door van een woestijn. Deze weg zou waarschijnlijk uiteindelijk in een soort meditatieve oase uitkomen.

 

 

Ik was me de koning te rijk.  De meditatie verfriste me, en de visionaire belevenissen vlogen me als het ware om de spirituele oren.

De Maharishi had gelijk. De studies, die de TM-beweging steeds aanvoert, dat het goed is als mensen dagelijks 2 maal 20 minuten TM beoefenen, die studies klopten.

Ik kon me goed indenken dat de claims dat de misdaad in een stad afnam, als er maar genoeg mensen TM beoefenden, dat die claims klopten.

 

Pfotovoortm2

 

 

Na ongeveer 3 jaar kwam de donkerte. Alsof na een hoge mooie meditatie de donkere droesem zich steeds in me opstapelde. De zuiverheid was een gevecht.

Volgens de leraar kwam het meer voor. Misschien was het een beproeving.

Hij zei ook, dat hij een nieuwe mantra kon geven, als de donkerte aanhield.

Verder nam hij geen initiatieven.

Het leek me iets in de richting van de donkere nacht zoals die beschreven wordt door Johannes van het Kruis.  Ik was dus in goed gezelschap.

En onversaagd ging ik nog twee jaar met de meditatie door.

Soms was het mediteren op het scherp van de snede. Ik begon iets te begrijpen van de flinterdunne grens tussen mystiek en waanzin.

Het kleine mannetje dat zich verkwikt in het licht, moest je soms ver zoeken.

 

Scannen0051

 

De ijdelheid van het TM-gebeuren verging je en onder de stolp van de zogenaamde meditatieve zuiverheid sloeg het roet van de levensvlam gemakkelijk neer.

 

Op een gegeven moment  kwam ik het boek tegen van

Rolf Wennekes 'Tussen wetenschap en mystiek. Een fictie van verlichting.' ISBN 90 242 7570 9 *)

Rolf Wennekes is o.a. een wetenschapper. Hij beoefende jarenlang TM en hij was werkzaam op het internationale centrum van TM.

In het boek wordt diepgaand de achtergrond van de TM besproken. Het eerste dat me

verbaasde, is dat in het boek bleek, dat de mantra's niet individueel op de persoon worden afgestemd, maar toegewezen worden naar leeftijd.

Op bladzijde 53. staat gewoon een rijtje mantra's. Op bladzijde 65 vind je de leeftijden die bij de mantra's horen.

 

In het boek wordt ook ingegaan op de tantrische achtergrond van de mantra's en op de psychologische onevenwichtigheid die kan ontstaan  als deze mantra's gecombineerd worden met allerlei strenge regels van onthechting en dergelijke van  de TM-beweging.

 

Op bladzijde 30 schrijft Wennekes dat de Maharishi  transcendente meditatie, en een aantal andere 'uitvindingen' als handelsmerk liet beschermen om zo meedingende partijen af te houden.

 

Kortom, mijn roze meditatiebril was beslagen. Hoe kan iemand nu eeuwenoude 'heilige' mantra's koppelen aan een handelsmerk?

 

In het boek wordt verder aangegeven dat de mantra's van oudsher ook gekoppeld zijn aan hindoegodheden. Zo hoorde 'mijn' mantra bij de godin Kali.

 

"Kali is de Goddelijke Moeder, die als vernietigster van de boze machten vooral in Bengalen vereerd wordt. Ze heeft een donker voorkomen, zwart haar en vier armen. In die armen heeft ze doorgaans een afgeslagen hoofd en een zwaard. Haar gebaren staan voor zegeningen en onverschrokkenheid. Ze leert de mens op deze manier het totaal van de schepping te aanvaarden met de goede en afschrikwekkende aspecten ervan,

ja er zelfs van te houden en deze te vereren.

En zij verwoest het vergankelijke  slechts om de vrije geest en de alomvattende liefde vrij te maken"

Vrij vertaald naar Bhaiji "Anandamayi Ma"blz. 166

ISBN 3-922477-90-9

 

Ik voelde me in de kou gezet, of misschien ook niet.

Ja, tot op zekere hoogte in de kou gezet door de TM-leraar en de Maharishi.

De mantra zelf had me uiteindelijk niet bedrogen. Het was eigenlijk een middel geweest om donkere aspecten in mezelf uit te zuiveren. Kali komt op plekken waar een andere Godheid niet zo gauw durft te komen.

De hindoegodheden staat a.h.w. voor aspecten van de Grote God. En het is een genade als je daar kennis mee mag maken.

 

Ik ben wel toen wel gestopt met TM. Ik vond het genoeg Dan maar niet verder verlicht.

Kort daarna mocht ik kennismaken met de stabiliserende kracht van de mantra:

'Om mani padme hum' en met het Jezusgebed.

 

 

 

Afbeeldingen van de godin Kali zijn ruimschoots op internet te vinden. Bijvoorbeeld.

 

 

 

*) Inmiddels (januari 2020)  heeft Rolf Wennekes een nieuw gedegen boek geschreven dat verder ingaat op de transcendente meditatie op basis van boeiende en bevestigende  nieuwe bronnen. Daarnaast komen de kernthema’s “mantra’s” en “TM-sidhi’s” uit zijn eerste boek nog eens terug omdat volgens de schrijver daarover te weinig bekend is bij het grotere publiek.

De titel van het boek is:

‘In de ban van de goeroe. De zoete verleiding van transcendente meditatie ’

ISBN 9789402146028

 

Heeft u ook ervaringen met transcendente meditatie, mail ze dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CheckStat