Meditatie

 

Mantra’s

 

 

 

 

 

contact: rhegie2@planet.nl

 

door Piet Gielen        

 

overzicht

 

 

Scannen0062

Door Piet Gielen     1989

vrij getekend naar L. Eversdijk Smulders

 

 

Mantra’s zijn voor vele mensen belangrijke hulpmiddelen om spiritueel vooruit te komen.

 

De zogenaamde rozenkrans in de Rooms-katholieke kerk is al een goed voorbeeld van een mantragebed. De zingeving zit hem niet alleen in de betekenis van de woorden, maar de voortdurende herhaling helpt de mens ook zich te bevrijden van storende gedachtepatronen.

 

Men kan ook mediteren door steeds in stilte zijn naam of doopnaam te herhalen.

Wat is er mooier dan een naam te herhalen die jou in Liefde gegeven is.

Het werkt vaak buitengewoon verfrissend en het kan je de ontroering teruggeven, mocht je die in de modder van het leven zijn kwijtgeraakt.

 

Voor mij is het Jezus-gebed de mooiste mantra. (Zie onderdeel Gebeden)

 

Oosterse mantra’s werken vaak met een mooie klankkeuze, die een diep effect kan hebben zoals kerkklokken of klankschalen ons ook kunnen raken.

 

Ter illustratie

Klanken die een weldadig effect kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld de m de n en de ng.

In cursussen sociale weerbaarheid of faalangstreductie deden we vaak oefeningen, waarbij de cursisten werd gevraagd o.a. deze klanken uitgebreid aan te houden.

Na enige gêne vond men het meestal erg leuk. Men knapte er gewoon van op.

Een opvallend verschil tussen de m en de n is, dat de m je erg stevig maakt.

Deze klank trilt helemaal door tot in je voeten. De n gaat richting neus.

Iemand omduwen die een m aanhoudt, is veel moeilijker dan iemand omduwen die een n aanhoudt.

Sommige oosterlingen zeggen dan ook dat hun monniken steviger mediteren, want die reciteren Om, en westerse priesters zeggen Amen.

 

De oosterse mantra’s hebben hun oorsprong in een eeuwenoude overlevering zoals de Veda’s.

Ze kunnen een diepe uitwerking hebben. Ik heb dat o.a. ervaren bij de Transcendente Meditatie. Zie daarvoor het aparte onderdeel over dit onderwerp.

 

 

De mooiste oosterse mantra is voor mij enkel het OM. Dit is de oermantra. Volgens velen Het Woord van God, waar alle andere trillingen in vervat zijn.

 

Mijn ervaring is dat mantra’s vaak heel sterk werken als je ze zacht, zo niet onhoorbaar reciteert.

 

Een ander mantra die voor mij goed werkt is:

 

 

   Om mani padme hum

 

Dit is een mantra die veel gebruikt wordt. Hij maakt je stevig.

Tibetanen in de Himalaya reciteren deze mantra frequent.

Het is de grote mantra van de zes syllaben.

 

In ‘De weg der witte wolken’ Blz. 46 (ISBN 90-6229-008-6 )

zegt Lama Anagarika Govinda over deze mantra:

 

“.. zolang wij ons de Boeddha nog buiten ons lichaam voorstellen, kunnen wij hem niet  in ons eigen leven verwerkelijken. Op het moment dat wij ons echter van hem bewust worden als het licht in ons allerdiepste wezen, begint de mantra OM MANI PADME HUM  zijn betekenis te onthullen, omdat de lotus (padma) zich nu in ons eigen hart bevindt, waarin het ‘juweel' (mani) namelijk de Boeddha tegenwoordig is. Het OM en het HUM vertegenwoordigen het universum in zijn hoogste en diepste aspecten, in al zijn verschijnings- en ervaringsvormen, die wij met oneindige liefde en mededogen moeten omarmen, zoals eens de Boeddha.”

 

Scannen0044

Katmandu 1991

Met Tibetaanse monnik

 

Een goede mantra komt vaak vanzelf op je pad, dat is mijn ervaring tenminste.

En een goede mantra geeft ook inzicht in je gedachtepatronen en helpt je de overbodige en kwellende gedachten los te laten.

 

Zo hoorde ik eens een vertolking van een aria van Gounod, getiteld:

Le ciel a visité la terre

De hemel heeft de aarde bezocht.

De eindeloze herhaling van deze zin met daaronder de herhaalde melodie werkte voor mij ontroerend en verfrissend.

De zin was zo ook een soort mantra.

 

Wat zijn uw ervaringen met mantra’s ? Welke mantra is u dierbaar?

Mail het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CheckStat