Overzicht dyslexie           Home       E-books      PDF-versie                                   

 

                                                                                                                                                                          Contact: rhegie2@planet.nl

                                                                                                             

Lettergrepenreliëftest

 

Veel leerlingen met visuele dyslexieproblematiek * hebben moeite met de volgorde van het geschreven woord en/of  met de lettergrootte. Veel leerlingen met auditieve problematiek hebben moeite met korte en lange klinkers

 

Om wat beter te kunnen adviseren is het goed om de leerlingen het  volgend testje hardop te laten lezen, en dan te kijken of de lettergrootte, de verdeling in lettergrepen, of de kleurverdeling bijdragen tot het leesgemak.

 

De gekleurde onderdelen hebben ‘kleurreliëf’ omdat steeds een actieve kleur (rood/oranje) gevolgd wordt door een passieve kleur (groen/blauw).  De beklemtoonde beginlettergreep van het woord is altijd rood, omdat dit een erg actieve signaalkleur is. Het rood fungeert dus als richtingaanwijzer voor de sequentie.

 

Het contrast is het verder zo dat de kleuren die in de vaste volgorde van het kleurreliëf worden gebruikt, in het gewone kleurenspectrum niet meteen naast elkaar mogen staan.

Dus:rood ▫▫ groenoranje ▫▫ blauw geel (▫▫ paars) **

 

Let op tempo en aantal fouten.

 

Het resultaat met de onzinwoorden kan men vergelijken met de test de KLEPEL.

Vaak zijn daar veel fouten gemaakt. Als de onzinwoorden in het reliëftestje beter worden gelezen dan in de Klepel, dan is het aan te bevelen de leerling nieuwe woorden in reliëf  te laten aanleren.

.

Als grote letters gemakkelijker  worden gelezen, kan het aan te bevelen zijn om toetsen te laten vergroten.

(Als de leerling dat tenminste niet vervelend vindt)

Als lezen met lettergrepen gemakkelijker werkt dan bij volle woorden geeft dat ook aanwijzingen m.b.t de begeleiding. Bijvoorbeeld het gebruik van het Nt2 woordenboek of het groene boekje. Veel matige lezers beleven een zeer positieve

sensatie als ze merken dat zo ineens heel aardig kunnen lezen.

Als kleurreliëf goed werkt, kan men de leerling met dit systeem laten werken.

Bovendien helpt dit bij de inprenting. Wel steeds dezelfde kleurvolgorde laten aanhouden.

Ieder onderdeel bevat 60 lettergrepen.

Je kunt dus  een nauwkeurige testberekening maken

door te werken met het aantal foutief gelezen lettergrepen per type letter/kleur,

en door de leestijd te berekenen per type letter/kleur.

 

 

*Dat blijkt bijvoorbeeld vaak uit de visuele geheugentesten of uit de test visuele substitutie.

 Ook uit de test hardop lezen kan men dit vaak opmaken.

** Paars wordt in twee woorden gebruikt in het boekje Larilo deel I  ook op de website

    Groen is in de test groenblauw

 

 

 

 

noord.oost                                                           kleur lettergrepen arial 14

 

pein.zer                                                                aantal lettergrepen fout ……

 

recht.hoek                                                           leestijd   …..

 

sei.zoen

 

spring.muis

 

 

bij.de.hand

 

bloem.bol.len

 

de.fen.sie

 

dek.zwab.ber

 

kan.di.daat

 

 

 

kun.ste.naars.naam

 

noord.zee.bo.dem

 

staats.al.ma.nak

 

te.rug.kij.ken

 

twee.hon.derd.ste

 

 

klin.ker.wis.se.ling

 

ma.ke.laars.func.tie

 

kle.ding.in.dus.trie

 

 

 

 

 

 

                                                                     Geen lettergrepen arial 14

kleefkracht

 

noodklok                                                     aantal lettergrepen fout ……

 

schamel                                                       leestijd   …..

 

sloepen

 

tapijt

 

 

verffabriek

 

voetenbank

 

nomaden

 

kwelwater

 

frontvorming

 

 

herzieningen

 

kandidaatland

 

ontspiegelen

 

pluimveehouder

 

geuzenpenning

 

 

schoudervullingen

 

uitnodigingskaart

 

gesprekstherapie

 

 

 

 

 

 

 

fut.loos                                                        Lettergrepen Arial 14

 

jacht.bouw                                                  aantal lettergrepen fout ……

 

och.tend                                                      leestijd   …..

 

per.vers

 

pest.vent

 

 

re.gel.loos

 

te. rug.keer

 

mo.ker.slag

 

gra.vu.re

 

fit.ness.club

 

 

huur.moor.de.naar

 

kas.re.gis.ter

 

och.tend.ge.bed

 

pluim.vee.sta.pel

 

spoor.weg.knoop.punt

 

 

ver.ja.rings.ter.mijn

 

wa.ter.zui.ve.ring

 

keu.rings.in.sti.tuut

 

 

 

 

 

 

 

draken                                                                        zonder lettergrepen   arial 11

 

gespen                                                                       aantal lettergrepen fout ……

 

kleurrijk                                                                      leestijd   …..

 

pijnplek

 

piepstem

 

 

schatkisten

 

teamgenoot

 

tarieven

 

verfilmen

 

verflauwen

 

 

 

keukenprinses

 

geldmarktpartij

 

basketballen

 

koppelverkoop

 

pleziervaartuig

 

 

senaatsverkiezing

 

strafrechtshervorming

 

uithoudingsproeven

 

 

 

 

 

 

verf.spat                                                             in lettergrepen  arial 11

 

voor.bij                                                               aantal lettergrepen fout ……

 

sma.ken                                                              leestijd   …..

 

schrik.draad

 

leer.rijk

 

 

 

huis.ak.te

 

groot.han.del

 

Eu.ro.pa

 

drei.ge.ment

 

bro.mi.de

 

 

uit.kaf.fe.ren

 

vijf.vin.ge.rig

 

wa.pen.wed.loop

 

twee.slach,tig.heid

 

ont.vangst.bewijs

 

 

ka.pi.taal.ren.tes

 

bo.ven.ge.mid.deld

 

me.lo.dra.ma.tisch

 

 

 

 

brou.wen                                                                  lettergrepen kleur arial 11

 

ge.snauw                                                                  aantal lettergrepen fout ……

 

maf.fia                                                                        leestijd   …..

 

ma.joor

 

pan.fluit

 

 

 

 

mag.neet.strip

 

ramp.za.lig

 

ra.dio.mast

 

me.di.cijn

 

sa.bel.dier

 

 

mee.be.stu.ren

 

kin.der.boe.ken

 

he.li.kop.ter

 

col.le.ga.boer

 

staats.ga.ran.tie

 

 

 

 

bui.ten.land.sec.tor

 

kin.der.ver.lam.ming

 

om.roep.mid.de.len

 

 

 

kro.len                                               onzinwoorden lettergrepen kleur arial 11

 

lim.men                                             aantal lettergrepen fout ……

 

bou.pus                                             leestijd   …..

 

pra.mol

 

sler.men

 

 

be.par.wen

 

glom.ste.run

 

dra.vem.til

 

schei.mon.slas

 

tan.kol.ren

 

 

lun.ste.baars.goom

 

gas.po.lui.naad

 

vie.gu.boor.hels

 

so.vor.gim.stu

 

be.dul.ver.dijn

 

 

                      sma.pe.boors.funs.tie

 

bon.ke.vin.ke.sa

 

lui.zee.laars.hulg.je        

CheckStat