Main page course   Home

 

Text        spoken version

 

Words Dutch + Translation

 

Hoofdstukje 8   Slot

 

De jonge agent Blom is

het dorpsplein aan het vegen.

Dat is zijn taakstraf.

Omdat hij de smokkelboter

aan zijn vader gegeven had.

Hij mag van zijn bazen

wel agent blijven.

Als hij zich verder maar

fatsoenlijk gedraagt.

De mensen van Larilo hebben

Asteria bloemen gebracht.

Want het verhaal van de smokkelboter

stond in de krant.

Er stond een foto bij

van oma Knot met de glazen bol.

De kermis is dus afgebroken.

Kapi en Pika hebben

afscheid genomen

van clown Ploffer, van Asteria

en Goean.

De papegaai moest huilen.

Hij schudde zo

dat er twee mooie veren van hem af vielen.

" Die zijn voor jullie " ,

snikte hij.

" Tot het volgend jaar ! "

 

" Wat een rotdag " , zegt Pika.

" En vanavond eten we

ook nog eens spinazie.

Spinazie is net poep. Bah. "

" Ik vind spinazie heerlijk " ,

zegt Kapi.

 

Ineens gaan hun wipneuzen

de lucht in.

Ze hebben een plannetje .

Daarover lees je

in het volgend boekje !!

 

 

 

 

slot – beigas

jonge – jauns

dorpsplein – laukums

agent – policists

vegen - slauka

taakstraf - kopienas pakalpojumu

smokkelboter – kontrabanda + sviests

mag – drīkst

bazen – priekšniekiem

blijven – palikt

fatsoenlijk – pienācīgas

gedraagt – uzvesties

bloemen - puķes

gebracht – atnest

verhaal – stāsts

krant – laikraksts / avīze

afgebroken – pārtraukta

afscheid genomen – atvadijās

huilen - raudāt

schudde – past of kratīt

vielen – kristām

snikte – šņukstēja

volgend – nākamais

jaar – gads

 

 

rotdag - slikta diena

spinazi – spināti

poep – mēsli

 

 

 

 

 

ineens – pēkšņi

plannetje – ideja

heerlijk – labi

daarover – par šo

lezen – lasīt

boek – maza grāmata

 

Words in syllables

 

Hoofstukje 8

Woordenlijst

hoofd.stuk.je

af.scheid

jon.ge

 

ge.no.men

ve.gen

 

schud.de

taak.straf

mooi.e

 

ge.ge.ven

vie.len

 

ba.zen

 

snik.te

 

blij.ven

 

vol.gend

fat.soen.lijk

rot.dag

 

ge.draagt

spi.na.zie

fo.to

 

daar.o.ver

af.ge.bro.ken

boek.je