Main page course   Home

 

Text      spoken version

 

Words Dutch + Translation

 

Hoofdstuk  1

De kermis

 

Pika is al vroeg op.

Vandaag  bouwen ze de kermis op

in Larilo.

Dat wil ze zien.

Nu staat Pika nog voor de spiegel .

In de badkamer.

Ze drukt haar wipneus  tegen de spiegel.

De neus wordt helemaal wit.

Omdat ze zo hard drukt .

Pika heeft een hekel aan tanden poetsen.

Moeder is op de gang.

Pika poetst nu flink op de kraan,

met haar tandenborstel.

Zo denkt moeder

dat Pika haar tanden echt poetst.

‘Ben je klaar,’  roept moeder.

‘Ja, ik ga naar de kermis’.

En Pika rent de trap af.

Met ongepoetste tanden!

De kraan is blinkend schoon.

 

 

 

Kapi is ook buiten.

Hij staat bij een grote plas water.

Kapi laat zijn tenen in het water ploffen.

Het water spat alle kanten uit.

Er komt net een hond voorbij  wandelen.

Die hond krijgt ook zijn douche vandaag.                       

Zijn haren plakken voor zijn ogen.

De hond kijkt verbaasd

tussen de pieken door. 

 

 

 

Kapi gaat nu naar het dorpsplein.

Het is er een drukte van jewelste.

Er staan grote  vrachtwagens en

woonwagens.

De draaimolen is bijna klaar.

Er komt van alles op de kermis.

Lachspiegels , een spookhuis,

een reuzenrad , een circus,

en noem maar op.

 

 

 

Het is nu middag , en het is

even stil op het plein.

De kermismensen willen

ook wel eens uitrusten

in hun woonwagens.

 

 

 

Pika is nog op het plein.

Ze heeft helemaal geen honger.

Ze staat voor een gigagrote tent.

Wat zou daar in zitten?

Pika wil best wel even binnen kijken.

Zal ze het doen?

Ze durft eigenlijk niet zo goed.

Toch is ze wel benieuwd.

 

 

Hoofdstuk 1 -   Nodaļa 1

kermis -gadatirgus

vroeg - agri

vandaag - šodien

opbouwen - ēka

zien - redzēt

spiegel - spogulis

drukken - drukāt

helemaal - viss

wit - balts

omdat - jo

hard - grūts

tanden - zobi

poetsen - pulēšana

hekel - Ienīst

moeder - māte

gang - koridors

flink - bezbailigs,bezjūtigs

kraan - celtnis

tandenborstel - zobu suka

denken - domāt

echt - tiešām

klaar - gatavs

roepen - kliegšana,kliedzoš

ongepoetst - nav tīrs

blinken - spīdēt

schoon - tīrs

buiten - ārpusē

groot - liels

plas - daudz ūdens plūdi

water - ūdens

tenen - kāju pirksti

ploffen - ‘krist’ 

spatten - šļakatām

kant ( = richting) - pusē (= virzienā)

hond - suns
voorbij - priekšā

wandelen - pastaiga

krijgen - iegūt

douche - duša

vandaag - šodien

haren - mati

plakken - ielīmēt

voor - dēļ

zijn - ir

ogen - acis

verbaasd - pārsteigts

tussen - starp

pieken - matu galiņi

dorpsplein - laukums

dorp - ciema

drukte - ļoti aizņemts

jewelste - ļoti liela

groot - liels

vrachtwagens - kravas automašīnas

woonwagens - dzīvojamais vagoniņš

draaimolen - karuselis

bijna - gandrīz

klaar - gatavs

van alles - viss

lachspiegels - greizi spoguļiš

spookhuis - šausmu  māja

reuzenrad - panorāmas rats

circus - cirks

mensen - ļaudis

uitrusten - atpusties

plein - laukums

helemaal - viss

geen - neviens

honger - izsalkums

giga - ļoti gigants

zitten (= zijn) - sēdēt (= ir)

best - tiešām, protams

durven - uzdrīkstēties

eigenlijk – patiesībā, īsti

goed - labi

wel - bez šaubām

benieuwd - ziņkārīgs

 

Words in syllables

 

Inleiding en hoofdstuk 1

woordenlijst

 

 

 

al.le

 

on.ge.poets.te

al.tijd

 

Pi.ka

bad.ka.mer

 

pie.ken

be.nieuwd

 

plak.ken

bij.na

 

plan.ne.tje

bin.nen 

 

plof.fen

blin.kend

 

poet.sen

blon.de 

 

poetst

bof.ferd

 

reu.zen.rad

bou.wen

 

snuf.ferd

bui.ten

 

spie.gel

cir.cus

 

spook.huis

clip.art

 

sprook.jes.dorp

dorps.plein

 

tan.den

draai.mo.len

 

tan.den.bor.stel

druk.te

 

te.gen

e.ven

 

te.ke.ning

ei.gen

 

te.nen

ei.gen.lijk

 

tus.sen

gi.ga.gro.te  

 

twee.ling

gro.te

 

uit.rus.ten

ha.ren

 

van.daag

he.kel

 

ver.baasd

he.le.maal

 

ver.der

hon.ger

 

voor.bij

huis.je

 

vracht.wa.gens

je.wel.ste

 

wa.ter

jon.ge.tje

 

wan.de.len

Ka.pi

 

wip.neus

kan.ten

 

woon.wa.gens

ker.mis

 

zit.ten

ker.mis.men.sen

 

 

kij.ken

 

 

krul.len

 

 

lach.spie.gels

 

 

La.ri.lo

 

 

mid.dag

 

 

Moe.der

 

 

na.tuur.lijk

 

 

o.gen

 

 

om.dat

 

 

 

CheckStat