Meditatie

 

 Het Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

door Piet Gielen

contact: rhegie2@planet.nl

 

 

 

 

Overzicht

 

 

 

Veel mensen vinden inspiratie in een gebed.

Hieronder haal ik 3 bijzondere gebeden aan.

Heeft u ook een mooi gebed dat u helpt, mail het dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit:

TECHQUA IKACHI

The traditional Viewpoint

of the Hopi Nation

 

P1010029

 

 

Het gebed van de indiaan

 

O, Grote Geest

Wiens stem ik in de Winden hoor

en Wiens Adem Leven geeft aan de hele Wereld.

 

Hoor mij!

Ik ben klein en zwak. Ik kan niet zonder Uw

Kracht en Wijsheid.

 

Laat me in schoonheid wandelen en zorg

dat mijn ogen altijd gericht zijn op de

naderende Rode en Purperen Zonsondergang.

 

Maak dat mijn handen hetgeen Gij gemaakt hebt

ontzien en scherp mijn gehoor

om Uw Stem te horen.

 

Maak me wijs,

opdat ik de Dingen die Gij mijn Volk hebt

onderwezen, mag doorgronden.

 

Laat me de Lessen lezen die Gij in

ieder Blad en iedere Rots verborgen hebt.

 

Ik zoek naar Kracht,

Niet om belangrijker te zijn dan mijn broeder,

maar om mijn grootste vijand, mijn eigen ik,

te leren begrijpen.

 

Zorg dat ik altijd voorbereid ben om

tot U te komen

met schone handen en opgeslagen ogen.

 

Opdat, als het Leven dooft als de langzaam

ondergaande Zon,

mijn ziel tot U mag komen zonder schaamte.

 

 

 

 

Yogananda

 

Vertaald uit de bundel:

Flüstern aus der Ewigkeit.

ISBN

0-87612-104-0

De bundel is in

diverse talen verkrijgbaar in de boekhandel.

 

 

 

P1010049

 

 

O Goddelijke Geest, ik aanbid Je in alle heiligdommen.

 

O God van vreugde, kom in de tempel van de vrede.

O God van gelukzaligheid, kom in het tabernakel van de meditatie.

Heilig mij door Uw aanwezigheid.

 

Eeuwige Allah, zweef alsjeblieft boven de eenzame minaret

van mijn heilig streven.

Uit de moskee van mijn geest stijgt zachtjes de wierook van de stilte omhoog.

 

Op het altaar van mijn innerlijk klooster van Boeddha

leg ik de bloemen neer die zonder verlangen zijn.

Hun kuise schoonheid behoort aan U, o Goddelijke Geest.

 

In een Geestelijke kluis, die niet door een mensenhand is gebouwd,

buig ik voor de heilige ark, en beloof U, me aan Uw geboden te houden.

 

Neem in een onzichtbare kerk, die uit het graniet van de overgave opgericht is, alstublieft, Hemelse Vader, de deemoedige offergaven van mijn hart in ontvangst;

welke ik dagelijks door mijn gebeden wil vernieuwen.

 

 

 

 

 

Scannen0024

 

Het Jezus-gebed

 

Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.

 

Dit eenvoudige gebed kan heel veel betekenen en teweeg brengen.

Als je het zonder ophouden bidt op het tempo van je hartslag, wordt het gebed diep verinnerlijkt, en gaat het zelfs door in je slaap.

 

Ik heb van zieke mensen gehoord die hun hele rust en moed putten uit het steeds maar opzeggen van dit gebed, als een mantra van je hart.

 

Het gebed stamt uit een zeer oude Orthodox Christelijke traditie.

 

Er is een diep ontroerend boek over een zwervende Russische pelgrim die helemaal leeft van dit Jezus-gebed.

 

“De ware verhalen van een Russische pelgrim”

ISBN 90 230 0925 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CheckStat