Meditatie 

 

  Gedichten                                                        door Piet Gielen

contact: rhegie2@planet.nl

 

 

 

Overzicht

 

 

Het kan erg inspirerend zijn om je meditatieve belevingen vorm te geven in een gedicht. In een gedicht kun je boetseren met metaforen en nuances.

En soms lukt het dan om iets van de energie en trilling van de transcendente ervaring in het gedicht over te laden.

Ook gedichten van anderen kunnen iets transcendents bij je teweegbrengen.

Hieronder enkele voorbeelden.

Mail uw eigen meditatieve gedichten of het gedicht dat u inspireert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Van

de Abdij van Berne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het misdienaartje

 

 

 

 

 

In stilte gaat weer open

wat zo lang gesloten was.

Ogen zien wat was verborgen.

Angst houdt dat niet langer vast.

 

In stilte geef je leven,

als de ander luist’ren wil.

Leven dat je door kunt geven

aan wie het maar horen wil.

 

In stilte krijg je liefde

als je and’ren binnenlaat.

Als je al je zorgen even

in jezelf bezinken laat.

 

In de stilte

als je handen net als bloemen opengaan

kun je, als je heel goed luistert

weer het woord van God verstaan.

 

 

 

Het misdienaartje

zat al meer dan honderd keer in functie bij een graf.

Met heilige onverschilligheid voor de tranenstroom alom bekommerde hij zich enkel om de korreltjes wierook vanwege de troostende geur.

 

 

 

 

Gedicht voor   ‘Betje’ 

Sintessa  zangeres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht

Piet Gielen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Gielen

 

Over een overleden

vriendin M.  uit de meditatiegroep.

 

 

In mijn wagen

reis ik mee in de karavaan van levens

door ons land van het lied

dat al eeuwen danst op een rivier

van mineur verdriet.

 

In mijn wagen

reis ik door streken met kerken,

langs piramides en tempelwerken,

terug naar de eerste klanken van ons lied

in het land van het Sanskriet.

 

In mijn wagen

ben ik weer hier in een kil jaar,

en droom ik van daar,

waar het lied van de vogels ons omarmt

en het gouden licht ons volk verwarmt.

 

 

 

 

De klankschat van Hellas,

keeltonen van Plato’s wereld,

duizenden Om’s uit de Himalaya,

echo’s in Christus-ikonen

en wedergeboortes

in de stemmen van meesters,

in kunstwerken met dB-vibraties van het penseel.

 

 

 

Scannen0042

 

Een zachte roos van M.…  vernomen

 

Een zachte roos door HEM bedauwd

geurt eeuwig door mijn benauwde ziel.

Een roos zoals bijvoorbeeld

bij jullie op Gods wekelijkse tafel.

 

ZIJN gouden gloed voedt liefdevol

mijn hongerige ware ogen,

zoals de lichtjes bij jullie op Gods tafel

wel eens gloedvol trillen mogen.

 

Een Goddelijk gonzen van ZIJN WOORD

trilt zoals je het op aarde zelden hoort,

in mijn ware oren.

Zoals je het bijvoorbeeld bij jullie wel eens hoort,

als het OM zoemt rond Gods tafel.

 

Een altijd stille vrede, is wat mij hopelijk wacht

na een ongedurig zwerven met een vracht van pijnen.

Een vrede, verstild, zoals het wel eens voorkomt

in jullie gebeden rond Gods tafel,

zoals die wel eens doorklonk in het Vater Unser,

bijvoorbeeld van P..

Houdt het gebed in ere zoals het was.

 

EEN ZACHTE ROOS door HEM bedauwd,

laaft eeuwig de dorst van onze benauwde ziel,

als bijvoorbeeld Lourdeswater.

Overal waar we elkaar blijven versterken

in de richting van GODS WOORD.

 

Blijf bij mij, ik hoor bij jullie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik

Van Eeden

1901

 

 

Scannen0027

 

De waterlelie

 

Ik heb de witte water-lelie lief,

daar die zo blank is en zo stil haar kroon

uitplooit in ’t licht.

 

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond

heeft zij het licht gevonden en ontsloot

toen blij het gouden hart.

 

Nu rust zij, peinzend op het watervlak

en wenst niet meer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Gielen

 

Muziekcompositie

door

Wim Rhebergen

►►

 

 

 

Scannen0049

 

Eeuwige bloemen  

 

Eeuwige bloemen

wit en kalm in blijde bloei

zijn uit de goedgunstige genade

van de Schepper gegeven

als in de duisternis,

het hart zwoegt

en hunkert.

 

Witte stenen

met melkwitte zonnestralen

uit de heilige

schatkamer van de hemel

bewegen zich naar de zielen

die in donkere wolken

vertrouwen op het Licht.

 

Eeuwige bloemen

en witte stenen

zijn gegeven om te groeien,

om te rijpen

in onze deemoedige harten,

om zoekende zielen

aan te reiken

op een levenstijdstip

dat geschikt is voor tedere liefde

 

 

 

 

Yogananda

 

Vertaald uit de bundel:

Flüstern aus der Ewigkeit.

ISBN 0-87612-104-0

De bundel is in

diverse talen verkrijgbaar in de boekhandel.

 

 

Een visioen van Christus en Krishna

 

Ik aanschouwde een breed blauw dal,

dat omgeven was door bergen,

die als juwelen fonkelden.

Rondom de zacht glanzende bergtoppen

golfden oplichtende nevelsluiers.

Een diamanten rivier van diep zwijgen

stroomde stil voorbij.

 

En daar aanschouwde ik Jezus en Krishna,

zoals ze hand in hand

uit de verte van de bergen naar me toe kwamen.

Christus die aan de rivier de Jordaan gebeden heeft

en Krishna die op de fluit gespeeld heeft aan de rivier Oschama.

 

Ze doopten me in lichtende wateren,

en mijn ziel vloeide uiteen in onpeilbare diepten.

Uit alle dingen begonnen astrale vlammen op te laaien.

Mijn lichaam,

en de gestalten van Christus en Krishna,

de glinsterende heuvels,

de lichtgevende rivier

en de verre vuurhemel

werden tot dansende lichten,

terwijl vurige atomen in het rond vonkten.

 

Op het laatst bleef niets anders over

dan een zacht lichten,

waarin de gehele schepping vibreerde.

 

O grote Goddelijke Geest,

in mijn hart buig ik

en buig ik immer weer

voor het eeuwige licht

waarin alle vormen versmelten.

 

 

 

 

 

Piet Gielen

 

 

Scannen0045

 

 

.

 

Goede Vrijdag

 

In het uitspansel van de grauwe nevel

verschijnt plotseling Uw lijdend gezicht.

Breed uitgemeten als op een bioscoopbeeld

zijn Uw doornen kroon, Uw ogen

en Uw tranen.

 

Een zo’n traan zou voldoende zijn

om mij schoon te wassen

tot en met de duistere ankers

in de verste lagen van mijn ziel.

Ik durf er niet om te vragen:

mijn hoogmoed zakt mij in de schoenen.

Ook door mij heeft U geleden.

 

Enkele weken later valt er een traan

in mijn gebed en nog een

en nog een.

“Ik wil een traan,

ik wil een traan”, dreint

een klein kind in mij.

Ik roep het kind tot de orde,

maar ik zie dat kinderen

om Uw liefde mogen roepen,

want Uw water stroomt nu in mijn ziel.

 

 

 

 

 

Omar Khayyam

 

Kwatrijn 40

 

Jullie weten mijn vrienden

Hoe lang het duurde

Eer ik scheidde van de schrale ratio

En haar bande uit mijn levensbed

En toen een goddelijk drinkgelag hield in mijn huis

Oftewel mijn lichaam

Vanwege een nieuw huwelijk

met de spirituele dochter van de wijsheid.

 

 

 

Piet Gielen

 

'Mongooltjes'

 

Op genademomenten van innerlijke devotie

zou ik graag op mijn eigen kamertje willen knielen,

bij het leven van verschillende 'mongooltjes',

die ik ken.

 

Vanachter hun bescheiden rol

- al of niet zwaar worstelend met de verhevenheid van het Licht -

hebben ze wel eens

in alledaagse situaties

dus niet in een kerk of in een geur van wierook

God MEESTERlijk en stilletjes aan mij voorgesteld.

 

Zo maar zonder een collecte of een lange egopreek

 

Ik wou dat ik dat ook zo kon..

 

Stel dat God me ook zo'n rol zou geven.

Ik aarzel of ik erom zou mogen vragen...

 

In het zoekend gezelschap van ouders en begeleiders

zou ik me in mijn schijnbaar kleine wereld

een weg moeten zoeken

beplakt met aardse etiketten van marktpsychologen, overheidsdienaren, priesters en karmameesters,

en noem maar op.

 

Als in het bos zou het misschien  lijken; ver weg van geluiden van domme dictators, onheilsprofeten, intellectuele giganten en ingewikkelde ziektegeschiedenissen in de wachtkamer.

Dat vermoed ik dan.

 

Ik zal er toch maar niet om vragen, zo'n leven lijkt mij ook wat te zwaar voor mij.

 

Waarom kom je in Hemelsnaam in de kerk nooit een sokkeltje tegen met daarop het beeld van een heilig verklaard 'mongooltje'?

Bijvoorbeeld Sint Elleke of Sint Hans of zo.

 

Op genade momenten van het leven mocht ik toch enkele wonderen van  hen zien.

 

Ik wou dat ik dat ook kon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CheckStat