Meditatie

 

 Bruno Gröning                 

                                                                                                 door Piet Gielen         

                                                 contact: rhegie2@planet.nl 

 

       

 

 

Overzicht

 

  

 

*  31 mei 1906 te Danzig

26 januari 1959 te Parijs

 

BG Portret

                    

 

 

 

 

 

Bruno Gröning is voor velen een dierbare heilige uit het naoorlogse Duitsland die het licht terugbracht voor geestelijk ontheemden. Velen zien door zijn bemiddeling hun gezondheid verbeteren, en merken dat hun geloof zich verfrist en verdiept.

Hij gaat ervan uit dat ieder mens in een betere geestelijke en lichamelijke toestand kan komen, als deze mens zich als een soort radio-ontvanger steeds fijner afstemt op de Goddelijke Bron.

Bruno wilde in zijn leven de Christusleer opnieuw leven geven. En dan niet  in het benauwde dogmatisch kader van een kerk.

Ieder mens was welkom bij hem ongeacht geloof, ras en afkomst.

Bruno is een nederige bemiddelaar, die je als het ware. helpt je ‘ radio’ beter af te stemmen op God. Als je dat tenminste wil, want de vrije wil van de mens  is voor hem heilig.

Als mens kun je namelijk met je hogere intuïtie nagaan wat God van je wil.

Volgens Bruno mag de mens slechts aan God  onderdanig zijn, en zeker niet aan een medemens.

Zo weigerde Bruno in de oorlog dan ook anderen te doden.

 

Een mens die heel goed heeft ervaren waartoe de bemiddeling van Bruno kan leiden, is wijlen Alfred Hosp uit Oostenrijk. Alfred was door de medici een kort leven voorspeld vanwege zijn handicap. Bruno voorzag echter dat hij lang zou leven, en zelfs boeken zou schrijven. Wat eigenlijk ondenkbaar was, gezien zijn beperkingen op dat moment. De boeken zijn er gekomen, en ze geven prachtig weer wat Bruno in het leven van Alfred Hosp heeft betekend.

 

    CCI_000074a

Bruno Gröning   Foto van schilderij uit:

A.Hosp ‘In geistiger Führung’

 

Persoonlijk vind ik de Christusleer van Bruno Gröning erg veel weg hebben van de leer over het Christusbewustzijn, zoals die door Yogananda is uitgewerkt in het omvangrijke ‘ The second coming of Christ’ en in ‘ God talks with Arjuna. The Bhagavad Gita’ Het gaat hier om een heel diepgaande alles overstijgend liefdevol bewustzijn dat o.a. ook de Krishna-conceptie uit het hindoeïsme en het Boeddhaschap omvat. Ook in de kriya-yoga van Yogananda  zijn voor mij duidelijk parallellen te vinden met de leer van Bruno. Alleen is het Brunogebeuren niet zo geritualiseerd als bij de aanwijzingen van Yogananda.

De adepten hoeven dan ook niet celibataire vegetarische monniken te worden of zo iets. De alcohol hoef je van Bruno alleen maar  te laten staan, als je merkt dat die niet goed is voor je gezondheid of als het  overdadig gaat worden. Het is overigens naar mijn mening niet verstandig

om voor het mediteren alcohol te nuttigen.

Bruno kent ook geen geheime  inwijdingen, zoals bij de kriya-yoga van Yogananda. De geestelijke ontwikkeling voltrekt zich op de ‘rijpe’ momenten vanzelf in de stilte van de meditatie.  Volgens bronnen zou Bruno het werk van Yogananda hebben erkend met name zijn ‘Autobiografie van een Yogi’ en hij zou met hem hebben gecorrespondeerd.

Bruno recognized the work of Swami Yogananda after his Autobiography became available in West-Germany, but had as such no contact with yogi's during his lifetime.” Zie bron

“Wir wissen, dass es wohl einen sehr freundlichen Schriftwechsel zwischen den beiden großen Meistern gegeben hat, eine Begegnung aber leider nicht zustande gekommen ist, denn Sri Swami Yogananda war ja im Jahre 1952 bereits in den USA und ist in diesem Jahr auch heimgegangen. Bruno sagte darauf, in diesem Leben werden wir uns nicht begegnen, aber er hat mich erkannt und er wird mit seinen Büchern noch vielen Menschen helfen.” Zie bron

Bruno’s werkwijze wordt ook wel eens in verband gebracht met autogene training zie bron , net zoals de Kriya-yoga van Yogananda zie elders op deze site.

Er zijn verschillende bronnen die aangeven dat Bruno het boek De meesters van het Verre Oosten van B. Spalding heeft aanbevolen. Bijvoorbeeld zie bron

 

 

De leer van Bruno heeft ook veel parallellen met die van de Rozenkruisers. Een goed boek ter kennismaking met de Rozenkruisers  is:  K. Dietzfelbinger Ed. Rozenkruisers toen en nu. Rozekruis Pers Nederland. Er is ook overeenkomst met het manicheïsme een zeer oude vorm van de gnostiek. Een mooi boekje met manichese teksten is Mani’s lichtschat. (Ook een uitgave van de Rozekruis Pers)

 

 

In sommige ‘ Brunoclubs’ gaat men bij alle goede bedoelingen enigszins ongenuanceerd met de geestelijke nalatenschap van Bruno om. Helaas heeft dat wel eens geleid tot negatieve publiciteit. Men vergeet soms ook dat de formuleringen van Bruno stammen uit een Duitse context van direct na de oorlog, en mogelijk ook daarom in eerste instantie wat pittig of ouderwets kunnen overkomen. De wereld was kleiner en de spiritualiteit veelal nogal beperkt in de gangbare Christelijke kerken. Bruno moest zijn woorden daaraan aanpassen. Ziekte wordt bij Bruno vaak iets van het Böse genoemd. De achterliggende gedachte hierbij is, dat iemand die aan een ziekte lijdt, ergens ooit geblokkeerd is geraakt in zijn verbinding met de eeuwige verjongende c.q. verlossende Goddelijke Bron, en zo als het ware gedeeltelijk of meer gevangen is de boze donkerte van het bestaan.

Bruno geeft echter ook heel duidelijk aan dat het niet aan ons is over een ziekte van een ander te oordelen. Het is slechts aan God om de ware achtergrond en bedoeling van een ziekte te kennen, en een al of niet mogelijke genezing voor het huidige leven te voorzien. Genezing zou bijvoorbeeld ook best in een volgend leven kunnen komen, na een zwaar gedragen leven met beperkingen. Bruno ging namelijk ook uit de reïncarnatiegedachte.

Bruno zou dan ook niet veel ophebben met mensen die met het ‘ karmaboek’ in de hand over anderen oordelen of hun een schuldgevoel aanpraten.

 

Bruno Gröning heeft regelmatig nadrukkelijk aangegeven dat naast zijn bijstand bij ziekte altijd een arts dient te worden te worden geraadpleegd.

 

In de groepen van Oostenrijk en Nederland die ik bezocht, werd de leer van Bruno gemoedelijk gehanteerd, en ik heb dan ook overwegend positieve ervaringen en veel inspirerende spirituele belevingen mogen opdoen. Meer inhoudelijke informatie vind u bij de mooie blogspot en op de site van de Nederlandse vereniging.

 

Goede informatie vindt u ook op de site van de Duitse Bruno Gröning Stiftung. U vindt er o.a. voordrachten, getuigenverklaringen en genezingsberichten. Verslagen van online meetings vindt u  in de protocollen van een andere mooie site van ‘Hilfe und Heilung auf geistigem Wege’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CheckStat